Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Пипери-Попов гроб

 Стотињак метара, испод сеоског гробља у Пиперима, на једној коси налази се некропола са око десетак споменика, неки су зарасли, преваљени, а на једном сљемењаку се могу још увјек уочити крстови, са обије стране (источне и западне) а са бока натпис.


О некрополи Крчевине можете прочитати ,,Стећци - каталошко-топографски преглед,, Шефик Бешлагић, на страни 194.

А натпис је обрадила Милица Баум у ,,Чланци и грађа за културну историју источне Босне,, Књига II стр. 55 из 1958.


Фотоалбум - клик на фотографију !


Локација некрополе: