Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Подгора-Петковића гробље

У православном гробљу Петковића, засеока Подгоре налази се једна од бројнијих некропола на Мајевици. На споменицима су уочљиви украси али без натписа...


 О мраморју у Подгори можете прочитати и у монографији Миленка С. Филиповића
,,Мајевицас особитим обзиром на етничку прошлост и етничке особине мајевичких Срба,, на стр. 219.и на страни 195. ,,Стећци - каталошко-топографски преглед,, Шефик БешлагићФотоалбум - клик на фотографију !


Локација некрополе: