Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Бошковићи - Мраморје

Некрополу Мраморје - Бошковићи , сачињава око 40 споменика , неједнаке обраде , различитих материјала (различити каменоломи) . Један усправан споменик , ниска стела , остало су све сљемењаци и сљемењаци са постољем , с тим што има један двоструки и 3-4 ниских сљемењака са постољем ( укупне висине око 40цм са постољем) .

Пет споменика  који су помјерени оријентисани су Сјевер Југ, а остали сви Исток - Запад . По казивању мјештана , један је споменик однијело клизиште неких 150 м, а неки су и помјерени "у међу" да би се њива обрађивала .(мислећи на оне оријентисане Сјевер - Југ ).