Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Посјете

131728
Данас33
Јуче85
Ове седмице363
Укупно131728

ФБ Мајевички стећци

 

☩ ПОЧЕТИЕ

Два ћирилична писмa султана Мурата II Дубровнику

Владимир Р. Поломац
Тамара Н. Лутовац

 

 Писмо турског султана Мурата II Дубровнику од 10. VII 1430. године

Murat II Dubrovnik 1a 

Од великога господара и великаго амире султана Мурат бега,

многоплеменитем и многопоштеним, премудрем и преу

крашеним кнезем и властелом дубровчано

м, многочесно љубовно поздрављеније и радованије.


Да приме племенство ви како поштени властели, да, да

буде ведому вашему племенству јере ви по всех мојах зе

мљах ходите тер тргујете, и што ви је потребно од

моју земљу все имате, а од вас нигдар чловек неје до
шел да поздрави господство ми и да ме види да учинимо позна

није међу себе и да имамо добро пријатељство. Да,

много се чуду како с всаким господарем што су сумеђници

с вами имате познаније, а господство ми познаније с вами не

имам ни ви со мном. Седа чух како сте пошли да зи

ђете град на, мому верному и препоштеному војево

ду Радославу, земљу. И он вам зашто ви не оставил,

пошле сте, тер му сте лозија исекли и жита затрили,

 и ину велику штету учинили. Да, такој да знате,

несте њему ниједну штету учиниле ну мне учинисте је

ре он јест мој чловек и мне плаћа данок за тем.

Пишу вам, штету што му сте учиниле да платите,

  а земљу што му држите, вратете му опет. А од вас

не де дођу добри властели, да се стане с војеводе Радо

сава

 Murat II Dubrovnik 1b

 људи очи на очи, да видимо међу вам што је право

 и да учинимо с вами пријатељство, како да знам да ви хра

ну од непријатеље. Ако ли ви не дођу поклисијари што

да станете с људми војевода Радосава, такој да знате

дати ћу војске велике да дођут да запале земљу што

 је на двор из града и да ви посекут овоће все, паче и да

затворе и град, да, да не буде грех до мне. За тем

пустих мога верна властелина Карача да што узрече ваше

му племенству да верујете њему. Ну град Сокол и

села и земљи што је бил у вас заложил војвода Радосав да му вратите

опет. И Бог ви весели.

Месеца јулија ден 10. на Адријанопољу ва лето 1430.

 

Писмо турског султана Мурата II Дубровнику од 09. VI 1431. године

 

Murat II Dubrovnik 3 

 

 

Од великога господара и великога амире

султана Мурат бега много племе

нитому и мудрому, всекој чести до

стојному, кнезу, граду дубровечкому

и властелом много поздрављеније и херети

саније да има племенитство ви од господ

ства ми.

Да узнаје племенитство ви јере посла

господство ми многовернога склава ми

Али бега како да узмет од Радослава од

Павловића тај градови Клобук и жу

пом која се зове Врем и Требиње с Луго

м заједно и вса колико пише места

и земљу у заклетије што смо учинили.
И

наручихмо им речи склаву ми Али бегу

 да за колико ви ће рећи да га верујете и

послушити. И Бог ви веселит.
Месеца ијуна 5. ден,

...

на Чоку, на планину

 

 

Часопис ,,Наслеђе" бр. 28, 2014.

 

 

 

vinj002

Добро нам дошли !

  • Gost

Археолошке вијести

Loading feeds...

Пријавите се !

Интерактивна мапа

 

sara01

 

mramorjemapa

 

sara01